Polityka prywatności

serwisu www.osiedlemiedzyjeziorami.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PHI Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 22, KRS: 0000805343, NIP: 7831806554, REGON: 7831806554.

§ 2 Przetwarzanie danych

 1. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane zbierane są jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 3. Dane Osobowe, przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 4. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania, dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora, podmiotom trzecim tj.: upoważnionym pracownikom, wykonującym kampanie mailingowe, agencjom reklamowym oraz innym odbiorcom danych takim jak np. podwykonawcy, kancelarie prawne, a także podmiotom, którym Administrator zlecił wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

§ 3 Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: iod@phidevelopment.pl bądź pisemnie na adres Spółki.
 2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

§ 4 Formularze kontaktowe

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu, w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 5 Pliki Cookies

 1. Poprzez pliki cookies, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową Użytkownika, Administrator gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzysta on ze storn intenretowych.
 2. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Użytkownik odwiedził, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o aktywności  Użytkownika na stronach.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 5. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora danych, w celu optymalizacji działań.
 6. „Niezbędne” cookies są wymagane dla poprawnego działania strony internetowej Administratora np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu. Odrzucenie takich ciasteczek spowoduje, że pewne usługi serwisu nie będą dostępne. Promocyjne są opisane poniżej.
 7. Na naszej witrynie korzystamy również z Google Analytics tj. usługi świadczonej przez Google Inc. („Google”), stosującej ciasteczka. Informacje generowane przez takie pliki wykorzystuje się do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących jego aktywności na stronie internetowej dla operatorów takiej strony, jak również do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
 8. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc. W ramach tych narzędzi Administrator kieruje do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook, spersonalizowane pod kątem jego zachowań w witrynie. Pixel Facebook, w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, pokazują jedynie działania Użytkownika podjęte na stronie internetowej. Administrator wskazuje, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi w ramach korzystania przez  z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne ode Administratora danych. Z poziomu konta na Facebooku Użytkownik możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 9. Akceptując powiadomienie o ciasteczkach Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych za pomocą takich ciasteczek.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o obecności plików cookies i umożliwiała ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Zainteresowała Cię oferta?

Zadzwoń, napisz lub przyjedź do naszego biura.

Biuro Sprzedaży

ul. Kopanina 59 bud. C

60-105 Poznań

Godziny otwarcia

Poniedziałek – czwartek: 8.30-16.30